Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Báo cáo công tác chuyển đổi số trường Đại học Khoa học đến 31/8/2022 ĐHKH 19.09.2022
2. Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài đợt tháng 10 năm 2022 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 14.09.2022
3. Thông báo tổ chức thi sát hạch Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với học viên cao học Trường Đại học Khoa học đợt thi tháng 10 năm 2022 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 13.09.2022
4. Thông báo lịch thi và phân công coi thi các lớp riêng, cải thiện hè năm học 2021 - 2022 Phòng Đào tạo 06.09.2022
5. Thông báo Về việc tổ chức thi đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill from Cambridge đợt tháng 10 năm 2022 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 30.08.2022
6. Thông báo v/v nghỉ lễ Quốc khánh nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam (02/9) Phòng Tổng hợp 27.08.2022
7. Thông báo V/v triển khai đăng ký học phần hệ ĐHCQ Khóa 17,18,19 học kỳ I năm học 2022-2023 Phòng Đào tạo 16.08.2022
8. Thông báo kết quả xét duyệt danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2021 - 2022 Phòng Tổng hợp 16.08.2022
9. Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua năm học 2021-2022 cho các tập thể và cá nhân thuộc Trường Đại học Khoa học Phòng Tổng hợp 16.08.2022
10. Kế hoạch v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân Học sinh sinh viên năm học 2022-2023 Phòng Công tác HSSV 13.08.2022
11. Thông báo vv hoàn thiện hồ sơ xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT năm 2022 Trung tâm Truyền thông - Đối ngoại và Tuyển sinh 13.08.2022
12. Thông báo v/v đăng ký ở Ký túc xá năm học 2022-2023 Phòng Công tác HSSV 10.08.2022
13. Thông báo v/v sinh viên nội trú lấy lại đồ gửi tại Ký túc xá Phòng Công tác HSSV 10.08.2022
14. Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên chính quy trường Đại học Khoa học đợt tháng 9 năm 2022 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 08.08.2022
15. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh thư viện hạng III Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 08.08.2022
16. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập đợt tháng 8 năm 2022 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 08.08.2022
17. Thông báo lịch thi và phân công coi thi học kỳ hè năm học 2021 - 2022 Phòng Đào tạo 06.08.2022
18. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 6 năm 2022 (bổ sung) Phòng Đào tạo 04.08.2022
19. Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Trung tâm Truyền thông - Đối ngoại và Tuyển sinh 02.08.2022
20. Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng cử nhân đợt tháng 6 năm 2022 Phòng Công tác HSSV 01.08.2022