Phòng Đào tạo | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo lịch thi và phân công coi thi các lớp riêng, cải thiện hè năm học 2021 - 2022 06.09.2022
2. Thông báo V/v triển khai đăng ký học phần hệ ĐHCQ Khóa 17,18,19 học kỳ I năm học 2022-2023 16.08.2022
3. Thông báo lịch thi và phân công coi thi học kỳ hè năm học 2021 - 2022 06.08.2022
4. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 6 năm 2022 (bổ sung) 04.08.2022
5. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Thông tin - Thư viện khóa học 2020 - 2022 đợt tháng 6 năm 2022 26.07.2022
6. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Thông tin - Thư viện khóa học 2020 - 2022 đợt tháng 6 năm 2022 26.07.2022
7. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học văn bằng hai hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh khóa học 2019 - 2021 đợt tháng 6 năm 2022 26.07.2022
8. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học văn bằng hai hình thức đào tạo chính quy ngành Ngôn ngữ Anh khóa học 2019-2021 đợt tháng 6 năm 2022 26.07.2022
9. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Luật đợt tháng 6 năm 2022 26.07.2022
10. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Luật khóa học 2021-2022 đợt tháng 6 năm 2022 26.07.2022
11. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 6 năm 2022 26.07.2022
12. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Thông tin - Thư viện khóa học 2019 - 2022 đợt tháng 6 năm 2022 26.07.2022
13. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngànhThông tin - Thư viện khóa học 2019 - 2022 đợt tháng 6 năm 2022 26.07.2022
14. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Luật khóa học 2019 - 2022 đợt tháng 6 năm 2022 26.07.2022
15. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Luật khóa học 2019 - 2022 đợt tháng 6 năm 2022 26.07.2022
16. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Luật khóa học 2019 - 2021 đợt tháng 6 năm 2022 26.07.2022
17. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông với người đã có trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Luật 19.07.2022
18. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Luật 19.07.2022
19. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lến đại học hình thức VLVH ngành Luật 19.07.2022
20. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông với người đã có trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Luật 19.07.2022