Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ tại đơn vị chuyên môn của NCS. Nguyễn Minh Trang 27.05.2022
2. Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ tại đơn vị chuyên môn của NCS. Dương Thị Hương 27.05.2022
3. Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Thị Thanh Tâm 23.05.2022
4. Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Đỗ Văn Kiên 23.05.2022
5. Thông báo v/v tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ tại đơn vị chuyên môn của NCS. Dương Thị Hồng 27.04.2022
6. Thông tin luận án Tiến sĩ Đại số và Lý thuyết số - NCS. Đỗ Văn Kiên 03.03.2022
7. Thông tin luận án Tiến sĩ Đại số và Lý thuyết số - NCS. Nguyễn Thị Thanh Tâm 03.03.2022
8. Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS. Đỗ Văn Kiên 10.09.2021
9. Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho NVS.Nguyến Thị Thanh Tâm 10.09.2021
10. Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học cấp Cơ sở của NCS. Nguyễn Thị Thanh Tâm 12.07.2021
11. Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học cấp Cơ sở của NCS. Đỗ Văn Kiên 12.07.2021
12. Luận án tiến sĩ Toán học - NCS Lưu Phương Thảo 17.01.2020
13. Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Lưu Phương Thảo 02.08.2019
14. Luận án tiến sĩ toán học - NCS Trần Đức Dũng 17.07.2019
15. Thông tin luận án Tiến sĩ Toán học - NCS. Trần Đức Dũng 15.07.2019
16. Thông tin luận án Tiến sĩ Hóa sinh học - NCS. Trịnh Đình Khá 12.10.2018
17. Thông tin luận án Tiến sĩ Hóa sinh học - NCS. Nguyễn Thị Bích Nga 12.10.2018
18. Thông tin luận án Tiến sĩ Hóa sinh học - NCS. Nguyễn Hữu Quân 12.10.2018