Thông báo

Tiêu đề Hệ đào tạo Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo lịch thi và phân công coi thi các lớp riêng, cải thiện hè năm học 2021 - 2022 Đại học chính quy Lịch thi 06.09.2022
2. Thông báo lịch thi và phân công coi thi học kỳ hè năm học 2021 - 2022 Đại học chính quy Thông báo 06.08.2022
3. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 6 năm 2022 (bổ sung) Đại học chính quy Thông báo 04.08.2022
4. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông với người đã có trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Luật Liên thông Thông báo 19.07.2022
5. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Luật Liên thông Thông báo 19.07.2022
6. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lến đại học hình thức VLVH ngành Luật Liên thông Thông báo 19.07.2022
7. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông với người đã có trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Luật Liên thông Thông báo 19.07.2022
8. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Công tác xã hội, khóa học 2016 - 2021 đợt tháng 5 năm 2022 Vừa làm vừa học Thông báo 28.06.2022
9. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Thông tin - Thư viện khóa học 2020 - 2022 đợt tháng 5 năm 2022 Liên thông Thông báo 28.06.2022
10. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Thông tin - Thư viện khóa học 2019 - 2021 đợt tháng 5 năm 2022 Liên thông Thông báo 28.06.2022
11. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Luật khóa học 2019 - 2022 đợt tháng 5 năm 2022 Liên thông Thông báo 28.06.2022
12. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Thông tin - Thư viện khóa học 2019 - 2021 đợt tháng 5 năm 2022 Liên thông Thông báo 28.06.2022
13. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo chính quy ngành Luật đợt tháng 5 năm 2022 Liên thông Thông báo 28.06.2022
14. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh khóa học 2019 - 2021 đợt tháng 5 năm 2022 Đại học chính quy Thông báo 28.06.2022
15. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo chính quy ngành Ngôn ngữ Anh đợt tháng 5 năm 2022 Đại học chính quy Thông báo 28.06.2022
16. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 5 năm 2022 Liên thông Thông báo 28.06.2022
17. Thông báo v/v xóa tên học viên đào tạo trình độ thạc sĩ. Sau đại học Thông báo 10.06.2022
18. Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ tại đơn vị chuyên môn của NCS. Nguyễn Minh Trang Sau đại học Thông tin luận án 27.05.2022
19. Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ tại đơn vị chuyên môn của NCS. Dương Thị Hương Sau đại học Thông tin luận án 27.05.2022
20. Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Thị Thanh Tâm Sau đại học Thông tin luận án 23.05.2022