Trung tâm Truyền thông - Đối ngoại và Tuyển sinh | Cơ cấu tổ chức

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG – ĐỐI NGOẠI VÀ TUYỂN SINH

1. Tên gọi: Trung tâm Truyền thông – Đối ngoại và Tuyển sinh.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Trung tâm Truyền thông, Đối ngoại và Tuyển sinh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường Đại học Khoa học, có con dấu và tài khoản để hoạt động. Trung tâm có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác truyền thông, đối ngoại và tuyển sinh của Nhà trường; đào tạo hoặc liên kết đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực truyền thông, đối ngoại, tuyển sinh hoặc các lĩnh vực khác theo quy định.

2.1. Nhiệm vụ

2.1.1. Nhiệm vụ truyền thông

- Là đầu mối tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quản lý (quy định, hướng dẫn, kế hoạch...) về hoạt động truyền thông, quản trị thương hiệu của Nhà trường;

- Là đầu mối thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ, truyền thông tuyển sinh và truyền thông đối ngoại nhằm giới thiệu và quảng bá hình ảnh của Trường Đại học Khoa học;

-  Tổ chức xuất bản các ấn phẩm truyền thông của Trường gồm: phim tài liệu, clip, video...;

- Là đầu mối tổ chức họp báo; liên hệ mời các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự và đưa tin về hoạt động của Trường; tiếp nhận yêu cầu của phóng viên báo chí đến làm việc với Trường...;

- Là đầu mối phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tổ chức xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống website và các ứng dụng trên website của Trường;

- Quản lý hệ thống website tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Lào của Trường;

- Tổ chức thông tin và quản trị trang chủ website tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Lào của Trường;

- Vận hành hệ thống website đảm bảo ổn định 24/7, an toàn trên mội trường mạng; thực hiện backup dữ liệu theo định kỳ (01 tuần/lần);

- Quảng bá website Trường trên các phương tiện truyền thông khác;

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đại học Thái Nguyên và của Trường trên website Trường;

- Triển khai các dịch vụ trên website Trường theo quy định pháp luật, theo quy định của Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Khoa học;

- Hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường xây dựng và quản trị website đơn vị/ website thành phần; đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin trên website đơn vị/website thành phần theo quy định;

- Tổ chức đánh giá website đơn vị thuộc và trực thuộc Trường theo định kỳ;

- Xác nhận việc đăng thông tin luận án trên website cho các nghiên cứu sinh của Trường;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông cho cán bộ, sinh viên Trường;

- Tổ chức đào tạo nghiệp vụ và kĩ năng thực hành cho sinh viên, học viên các hệ, các bậc đào tạo của Khoa Báo chí và Truyền thông;

- Tổ chức, hoặc liên kết tổ chức các khoá bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ và kĩ năng báo chí truyền thông (được Trường Đại học Khoa học cấp chứng chỉ, chứng nhận) cho các cá nhân, cơ quan, đoàn thể và tổ chức xã hội;

- Cung cấp các dịch vụ về truyền thông cho các đối tác có nhu cầu (xây dựng tư liệu, làm phim tài liệu, quay phim, chụp ảnh…);

- Thực hiện các dự án nghiên cứu, tư vấn về truyền thông cho các đối tác có nhu cầu.

2.1.2. Nhiệm vụ đối ngoại

- Cung cấp các thông tin, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về các hoạt động đối ngoại của Trường Đại học Khoa học, góp phần mở rộng các mối quan hệ và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài phục vụ cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà trường;

- Tìm hiểu cung cấp thông tin về tư cách pháp nhân, năng lực tài chính của các đối tác trong và ngoài nước cho Nhà trường;

- Vận động các dự án tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định phục vụ hoạt động của Nhà trường;

- Biên dịch, phiên dịch các tài liệu hợp pháp, dự án hợp tác đầu tư, các dự án viện trợ, các cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

- Tư vấn cho Nhà trường về điều kiện, thủ tục liên quan đoàn ra, đoàn vào theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ quan hệ quốc tế... theo quy định;

2.1.3. Nhiệm vụ tuyển sinh

- Là đầu mối tổ chức triển khai công tác tuyển sinh đại học chính quy hằng năm (xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh các hệ đào tạo và bậc học,..);

- Giám đốc Trung tâm là Thư ký Hội đồng tuyển sinh của Trường;

- Đề xuất các phương án, biện pháp, cơ chế cụ thể để huy động mọi nguồn lực trong trường và ngoài xã hội thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm nhằm đạt chỉ tiêu đề ra; Chủ trì tổ chức các hội nghị tuyển sinh hàng năm;

- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh;

- Giữ mối quan hệ hợp tác với các điểm tuyển sinh và đối tác tuyển sinh của nhà trường;

- Chuẩn bị thủ tục, hồ sơ hành chính phục vụ công tác tuyển sinh đảm bảo đúng quy chế, quy định hiện hành;

- Trực tiếp thu nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh đại học chính quy; tổng hợp, báo cáo số liệu, chuẩn bị thủ tục phục vụ công tác của Hội đồng tuyển sinh; lưu trữ các số liệu tuyển sinh đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm.

- In và thông báo trúng tuyển tới các thí sinh dự tuyển; tham gia công tác tiếp đón sinh viên đầu khóa;

- Phối hợp với phòng Đào tạo trong công tác tuyển sinh các loại hình và hệ đào tạo khác theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu;

- Hoàn thiện, lữu trữ đầy đủ hồ sơ học sinh sinh viên trúng tuyển và bàn giao danh sách cho phòng công tác học ính sinh viên phân lớp trước khi học sinh sinh viên nhập học;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Nhà trường giao.

3. Cơ cấu tổ chức:

3.1. Ban Giám đốc:

- Giám đốc: ThS. Ngô Ngọc Linh

- Phó Giám đốc:

3.2. Các bộ phận trực thuộc:

- Bộ phận Tuyển sinh

- Bộ phận Đối ngoại

- Bộ phận Truyền thông

4. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Phòng 105, Tòa Nhà Điều hành, Trường Đại học Khoa học, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

- Email: ttdnts@tnus.edu.vn

- Điện thoại: 0208.3758.899 – 0989.82.11.99