Lịch học - Vừa làm vừa học | Đào tạo

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo thời khóa biểu học kỳ VIII lớp ĐH K 1 A hệ VLVH ngành Luật. 22.05.2018
2. Thông báo thời khóa biểu học kỳ VII lớp ĐH K3 hệ VLVH ngành Luật. 22.05.2018
3. Thông báo thời khóa biểu HK V lớp ĐH K1 ngành Khoa học Quản lý - Hệ VLVH. 15.01.2018
4. Thông báo thời khóa biểu HK VI lớp ĐH K2 ngành Công tác xã hội - Hệ VLVH. 05.01.2018
5. Điểm tổng kết học kỳ VII lớp đại học K1 hệ VLVH ngành Luật khóa học 2014 - 2019 05.01.2018
6. Thông báo thời khóa biểu HK VIII lớp ĐH khóa 1 hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2014-2019) 22.12.2017
7. Thông báo thời khóa biểu HK VIII lớp ĐH K2 hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2014-2019) 22.12.2017
8. Thông báo thời khóa biểu HK VI lớp ĐH K3 ngành Luật - hệ VLVH 22.12.2017
9. Thông báo thời khóa biểu HK VIII lớp K1 ĐH hệ VLVH ngành Luật. 22.12.2017
10. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp ĐH K4 ngành Luật - Hệ VLVH 15.12.2017
11. Thông báo thời khóa biểu HK III lớp ĐH K2 ngành Luật - Hệ VLVH 15.12.2017
12. Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp ĐH K3 ngành Công tác xã hội hệ VLVH. 15.12.2017
13. Thông báo thời khóa biểu HK V lớp ĐH K2A ngành CTXH hệ VLVH. 15.12.2017
14. Thông báo thời khóa biểu HK V lớp ĐH K2B ngành CTXH hệ VLVH 15.12.2017
15. Thông báo thời khóa biểu HK VII lớp K1 đại học hệ VLVH ngành Luật. 11.12.2017
16. Thông báo thời khóa biểu HK VII lớp K1 Đại học hệ VLVH ngành Công tác xã hội. 03.11.2017
17. Thông báo thời khóa biểu HK II lớp ĐH K1 ngành Luật - Hệ VLVH. 31.10.2017
18. Thông báo thời khóa biểu HK VI lớp ĐH K1B hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2014-2019). 01.10.2017
19. Thông báo Thời khóa biểu học kỳ V lớp đại học K2 ngành Công tác xã hội - Hệ vừa làm vừa học. 06.08.2017