Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v xóa tên học viên đào tạo trình độ thạc sĩ. Thông báo 10.06.2022
2. Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ tại đơn vị chuyên môn của NCS. Nguyễn Minh Trang Thông tin luận án 27.05.2022
3. Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ tại đơn vị chuyên môn của NCS. Dương Thị Hương Thông tin luận án 27.05.2022
4. Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Thị Thanh Tâm Thông tin luận án 23.05.2022
5. Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Đỗ Văn Kiên Thông tin luận án 23.05.2022
6. Thông báo v/v tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ tại đơn vị chuyên môn của NCS. Dương Thị Hồng Thông tin luận án 27.04.2022
7. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2021 Thông báo 18.04.2022
8. Thông tin luận án Tiến sĩ Đại số và Lý thuyết số - NCS. Đỗ Văn Kiên Thông tin luận án 03.03.2022
9. Thông tin luận án Tiến sĩ Đại số và Lý thuyết số - NCS. Nguyễn Thị Thanh Tâm Thông tin luận án 03.03.2022
10. Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS. Đỗ Văn Kiên Thông tin luận án 10.09.2021
11. Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho NVS.Nguyến Thị Thanh Tâm Thông tin luận án 10.09.2021
12. Thông báo v/v thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 Thông báo 06.08.2021
13. Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học cấp Cơ sở của NCS. Nguyễn Thị Thanh Tâm Thông tin luận án 12.07.2021
14. Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học cấp Cơ sở của NCS. Đỗ Văn Kiên Thông tin luận án 12.07.2021
15. Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 Thông báo 17.06.2021
16. Lịch thi tuyển sinh sau đại học tháng 4 năm 2021 Lịch thi 16.04.2021
17. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2020. Danh sách cấp bằng 04.02.2021
18. Thông báo V/v học viên không tham gia học tập và quá thời hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ. Thông báo 21.01.2021
19. Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021 Thông báo 29.12.2020
20. Thông báo v/v lùi thời gian tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020 Thông báo 01.10.2020