Trung tâm Nghiên cứu - Đào tạo Ngôn ngữ Văn hóa các DTTS Vùng núi phía Bắc | Cơ cấu tổ chức

1. Tên gọi: Trung tâm Trung tâm Nghiên cứu – Đào tạo Ngôn ngữ và Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc

    Tên tiếng Anh: Research and Training Center on Ethnic Language and Culture in Vietnam’s Northern Mountainous Regions.

    Địa chỉ: Phòng 02 - Tòa nhà Dịch vụ - Trường Đại học Khoa học - ĐHTN, Phường Tân Thịnh - Tp. Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên).

    Website: https://ttnn.tnus.edu.vn

    Email: ttncdtnnvh@tnus.edu.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ:

2.1. Chức năng của Trung tâm

Trung tâm Nghiên cứu - Đào tạo Ngôn ngữ và Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc có chức năng, nhiệm vụ xây dựng, triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu về lĩnh vực văn hóa, xã hội các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc và đào tạo các lớp tiếng dân tộc thiểu số ngắn hạn, trung hạn; tổ chức thi, cấp chứng chỉ theo các chương trình quy định của Bộ GD&ĐT. Liên kết với các đơn vị ngoài Trường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các văn bằng, chứng chỉ khác theo quy định.

2.2. Nhiệm vụ

2.2.1.Về nghiên cứu:

- Nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hóa các dân tộc thiểu số;

- Tư vấn, đánh giá các công trình khoa học về ngôn ngữ, văn hóa các DTTS;

- Biên soạn giáo trình; xây dựng chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số;

- Viết lịch sử đảng bộ, lịch sử ngành, lịch sử đơn vị, lịch sử địa phương.

2.2.2. Về đào tạo:

- Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (Tày, Mông…);

- Cấp chứng chỉ về nghiệp vụ, kĩ năng theo nhu cầu xã hội.