Đảng ủy | Cơ cấu tổ chức

Sự phát triển của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên luôn có sự chỉ đạo toàn diện và kịp thời của Đảng bộ, từng bước đi lên của Nhà trường gắn liền với sự trưởng thành và phát triển của Đảng bộ.

Năm 2002, cùng với sự ra đời của Khoa Khoa học Tự nhiên, Đảng bộ Khoa Khoa học Tự nhiên đã được hình thành với trên 30 đảng viên. Ngay từ khi thành lập, Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời đã cùng với Ban Lãnh đạo khoa đồng sức, đồng lòng, cùng một lúc giải quyết rất nhiều công việc hệ trọng của một Nhà trường còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Năm 2006, Đảng bộ được đổi tên thành Đảng bộ khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội. Đến thời điểm này, Đảng bộ đã có sự lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng với trên 100 đảng viên, sinh hoạt tại 05 chi bộ. Từ tháng 02/2009, Đảng bộ chính thức mang tên Đảng bộ Trường Đại học Khoa học. Hiện nay, Đảng bộ có hơn 200 đảng viên sinh hoạt tại 16 chi bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ thực sự là hạt nhân của Đảng bộ với 04 Phó Giáo sư, 08 Tiến sĩ, 01 Thạc sĩ, trong đó có 06 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 01 đồng chí có trình độ cử nhân lý luận chính trị, 03 đồng chí đồng chí đang học cao cấp lý luận chính trị.

Sau 19 năm thành lập và phát triển, Đảng bộ đã trải qua 05 kỳ Đại hội:

- Đại hội Đảng bộ lần thứ I (nhiệm kỳ 2003-2005), diễn ra vào ngày 15/6/2003, đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 03 đồng chí. Bí thư Đảng ủy là đồng chí Nông Quốc Chinh, Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên; Phó Bí thư Đảng ủy là đồng chí Phạm Duy Lác, Phó Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên.

- Đại hội Đảng bộ lần thứ II (nhiệm kỳ 2005-2010), diễn ra vào ngày 27/10/2005, đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 09 đồng chí. Bí thư Đảng ủy là đồng chí Nông Quốc Chinh, Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên; Phó Bí thư Đảng ủy là đồng chí Nguyễn Đức Lạng, Phó Trưởng khoa Khoa học tự nhiên.

- Đại hội Đảng bộ lần thứ III (nhiệm kỳ 2010-2015), diễn ra ngày 05/02/2010, đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 09 đồng chí. Bí thư Đảng ủy là đồng chí Nông Quốc Chinh, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học; Phó Bí thư Đảng ủy là đồng chí Nguyễn Đức Lạng, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học.

- Đại hội Đảng bộ lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015-2020), diễn ra ngày 10/5/2015, đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí. Bí thư Đảng ủy là đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học; Phó Bí thư Đảng ủy là đồng chí Nguyễn Văn Đăng, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Trịnh Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học.

- Đại hội Đảng bộ lần thứ V (nhiệm kỳ 2020-2025), diễn ra trong 02 ngày 13-14/6/2020, đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 13 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí; Bí thư Đảng ủy là đồng chí Nguyễn Văn Đăng, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học; Phó Bí thư Đảng ủy là đồng chí Ngô Văn Giới Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐHKH (kiện toàn, bổ sung theo Quyết định số 20-QĐ/ĐU, ngày 04/12/2020 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về việc chuẩn y chức danh phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐHKH, nhiệm kỳ 2020-2025).

Qua các thời kỳ, Đảng bộ đã lãnh đạo Nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên; tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cho đảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên toàn Trường.

Một số hình ảnh: