Hội sinh viên | Cơ cấu tổ chức

Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam, đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên; đoàn kết và hợp tác bình đẳng với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Ngày truyền thống của Hội, cũng là ngày truyền thống HSSV Việt Nam: Ngày 9 tháng 1.

Bài ca chính thức của Hội: Bài ca sinh viên của nhạc sĩ Trần Hoàng Tiến.

Logo của Hội Sinh viên Việt Nam

Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 1268/QĐ-HSV ngày 22/10/2010 của Ban chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Thái nguyên; Trải qua 7 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học đã trải qua III kỳ đại Hội:

Đại hội lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2010 – 2013 – Đồng chí Phí Đình Khương là chủ tịch HSV khóa I

Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2012 – 2015 – Đồng chí Ngô Ngọc Linh là chủ tịch HSV khóa II

Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2015 – 2018 – Đồng chí Bùi Trọng Tài là chủ tịch HSV khóa III;

Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2018 – 2020 – Đồng chí Nguyễn Thái Sơn là chủ tịch HSV khóa IV;

Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020 – 2023 – Đồng chí Nguyễn Thái Sơn là chủ tịch HSV khóa V;

Trong ba nhiệm kỳ vừa qua, Hội Sinh viên trường đã kết nạp, giáo dục và rèn luyện hơn 10.000 lượt Hội viên; Xây dựng được trên 100 Chi hội/1 nhiệm kỳ; 9 Liên chi hội; và 8 Câu lạc bộ, tổ đội nhóm trực thuộc. Hội Sinh viên trường cũng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện nghiêm Chỉ thị 42-CT-TW năm 2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030 của Ban bí thư Trung ương Đảng; Thực hiện tốt Nghị quyết, chương trình,  kế hoạch của Hội Sinh viên cấp trên; Tổ chức tốt phong trào Sinh viên 5 tốt, sinh viên thực hiện môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh và các phong trào sinh viên tiêu biểu khác. Công tác Hội và phong trào sinh viên của Hội Sinh viên nhà trường đánh giá cao; liên tục 7 năm liền được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng Bằng Khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm học.

Hiện nay, BCH Hội Sinh viên trường gồm 21 đồng chí, 7 đồng chí là Ủy viên Ban thư ký.  Đồng chí Nguyễn Thái Sơn là chủ tịch HSV nhà trường;

Một số hình ảnh tiêu biểu của Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học

Lễ mít tinh ngày truyền thống HSSV Việt Nam

Ngày hội Sinh viên

Tham gia tổng kết công tác đoàn – hội Đại học Thái nguyên

Hành trình về địa  chỉ đỏ

Tình nguyện mùa hè xanh

Chung sức vì cộng đồng

Sinh viên với thiếu niên nhi đồng

Hành trình về nguồn