Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo lịch thi và phân công coi thi các lớp riêng, cải thiện hè năm học 2021 - 2022 06.09.2022
2. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022, khóa 19 17.05.2022
3. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022, khóa 18 17.05.2022
4. Lịch thi môn Giáo dục thể chất 2 học phần hoãn thi kỳ 2 năm học 2020-2021 K18 05.05.2022
5. Lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 khóa 16 24.04.2022
6. Lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 khóa 17 24.04.2022
7. Thông báo lịch thi chính thức các lớp cải thiện đợt 3, năm học 2020 - 2021 15.04.2021
8. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 16 02.04.2021
9. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 15 02.04.2021
10. Thông báo lịch thi và phân công coi thi đợt thi lại (đợt 1) năm học 2020 - 2021 20.01.2021
11. Thông báo lịch thi chính thức các lớp cải thiện đợt 2, năm học 2020 - 2021 20.01.2021
12. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2020 - 2021 khóa 17 22.12.2020
13. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2020 - 2021 khóa 18 22.12.2020
14. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 khóa 16 11.11.2020
15. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 khóa 15 11.11.2020
16. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức thi lại đợt 1 năm học 2020 - 2021 06.10.2020
17. Thông báo lịch thi và PCCT chính thức học các lớp cải thiện đợt 1 năm học 2020-2021 02.10.2020
18. Thông báo lịch thi và PCCT chính thức các lớp cải thiện đợt 3 năm học 2019 - 2020 13.07.2020
19. Thông báo lịch thi và PCCT chính thức các lớp cải thiện đợt 4 năm học 2019 - 2020 13.07.2020
20. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 -2020 khóa 16 09.07.2020