Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018-2019 khóa 16 13.11.2018
2. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018-2019 khóa 15 13.11.2018
3. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy năm học 2018 - 2019 09.11.2018
4. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 13 06.11.2018
5. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 14 06.11.2018
6. Lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 14 18.10.2018
7. Lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 13 18.10.2018
8. Lịch thi và phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện HK hè năm học 2017 - 2018 đợt 2 28.09.2018
9. Lịch thi các lớp cải thiện HK hè năm học 2017 - 2018 14.09.2018
10. Thông báo lịch thi và phân công coi thi học kỳ hè năm học 20127 - 2018 đợt 2 18.07.2018
11. Thông báo lịch thi và phân công coi thi học kỳ hè năm học 20127 - 2018 đợt 1 18.07.2018
12. Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14, 15 học kỳ II năm học 2017 - 2018 03.05.2018
13. Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14, 15 học kỳ II năm học 2017 - 2018 27.04.2018
14. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 15 17.04.2018
15. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 14 17.04.2018
16. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 13 17.04.2018
17. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12 17.04.2018
18. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12 21.03.2018
19. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 14 21.03.2018
20. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 13 21.03.2018