Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 17 03.07.2020
2. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 16 03.07.2020
3. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 14, đợt 2 03.07.2020
4. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2019-2020 khóa 17 01.07.2020
5. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2019-2020 khóa 16 01.07.2020
6. Thông báo lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019-2020 khóa 14, đợt 2 01.07.2020
7. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2019-2020 K14,K15 15.06.2020
8. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi đợt thi lại (đợt 2) năm học 2019 - 2020 30.05.2020
9. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện năm học 2019 - 2020 đợt 2 26.05.2020
10. Thông báo bổ sung và điều chỉnh ngày thi học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 17 07.01.2020
11. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 16 04.12.2019
12. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 17 04.12.2019
13. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 15 21.11.2019
14. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 14 21.11.2019
15. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 16 11.11.2019
16. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 17 11.11.2019
17. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 15 05.11.2019
18. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 14 05.11.2019
19. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ hè năm học 2018 - 2019 23.07.2019
20. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện năm học 2019 - 2020 đợt 1 23.07.2019