Vừa làm vừa học | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Công tác xã hội, khóa học 2016 - 2021 đợt tháng 5 năm 2022 Thông báo 28.06.2022
2. Quyết định V/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Công tác xã hội, khóa học 2016-2021 đợt tháng 3 năm 2022 Thông báo 24.03.2022
3. Quyết định V/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học văn bằng hai hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh khóa học 2019-2021 đợt tháng 3 năm 2022 Thông báo 24.03.2022
4. Quyết định V/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Luật khóa học 2017-2021 đợt tháng 3 năm 2022 Thông báo 24.03.2022
5. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học văn bằng hai hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh đợt tháng 01 năm 2022 Thông báo 20.01.2022
6. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Luật đợt tháng 12 năm 2021 Thông báo 21.12.2021
7. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 7 năm 2021 Thông báo 07.08.2021
8. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Luật Thông báo 08.07.2021
9. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 6 năm 2021 Thông báo 24.06.2021
10. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 5 năm 2021 Thông báo 25.05.2021
11. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Luật Thông báo 20.05.2021
12. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung đại học hình thức VLVH ngành Luật Thông báo 20.05.2021
13. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh Thông báo 20.05.2021
14. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 Thông báo 02.04.2021
15. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh Thông báo 23.02.2021
16. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Luật. Thông báo 05.01.2021
17. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh Thông báo 25.12.2020
18. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Toán học. Thông báo 25.12.2020
19. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hình thức VLVH ngành Luật. Thông báo 25.12.2020
20. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH chuyên ngành Tiếng Anh ứng dụng (ngành Ngôn ngữ Anh) Thông báo 04.12.2020