Phòng, chống dịch COVID-19 | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Công văn số 1258/UBND-YT v/v tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa 19.05.2022
2. Nghị quyết 38/NQ-CP Ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 18.03.2022
3. Quyết định v/v ban hành Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em 23.02.2022
4. Công văn v/v cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần 21.02.2022
5. Kế hoạch Phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022 12.02.2022
6. Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà 02.02.2022
7. Hướng dẫn tạm thời Thực hiện quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 (F0) tại nhà/ nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 12.01.2022
8. Công văn số 6312/SYT-NVY V/v điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 trong triển khai công tác phòng, chống dịch 02.01.2022
9. Công văn 6557/UBND-KGVX v/v tăng cường kiềm soát, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2 30.12.2021
10. Công văn số 6512/UBND-KGVX v/v tằng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 25.12.2021
11. Công văn số 4145/UBND-VP v/v triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách để kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố 25.11.2021
12. Thông báo V/v tăng cường công tác kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 09.11.2021
13. Công văn 5373/UBND-KGVX v/v tăng cường giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 03.11.2021
14. Thông báo v/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 02.11.2021
15. Công văn số 5066/UBND-KGVX v/v thực hiện biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 19.10.2021
16. Nghị quyết 128/NQ-CP Ban hành Quy định tạm thời Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 13.10.2021
17. Công văn 3362/UBND-VP v/v phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn trong tổ chức dạy học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 30.09.2021
18. Công văn 4616/UBND-KGVX v/v điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới 27.09.2021
19. Công văn số 3909/UBND-KGVX v/v áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người từ tỉnh Bắc Ninh vào tỉnh Thái Nguyên 17.08.2021
20. Quyết định số 3802/QĐ-BYT v/v ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sáng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 11.08.2021