Đoàn thanh niên | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo Khởi nghiệp Trường ĐHKH (TNUS - Startup Ideas) năm học 2021-2022 06.10.2021
2. Quyết định về việc thành lập Tổ Trọng tài và Tổ Y tế Giải bóng đá kỷ niệm 18 năm thành lập Trường Đại học Khoa học (24/10/2002 - 24/10/2020) 16.10.2020
3. Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Giải bóng đá kỷ niệm 18 năm thành lập Trường Đại học Khoa học 24/10/2002 - 24/10/2020 15.10.2020
4. Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, Đội An ninh - xung kích phục vụ Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Khoa học lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2023 15.10.2020
5. Quyết định v/v thành lập Ban Tổ chức Giải bóng đá kỷ niệm 17 năm thành lập Trường ĐHKH 24/10/2002 - 24/10/2019 05.10.2019
6. Quyết định v/v thành lập Đoàn tình nguyện hè tại xã Phú Thịnh - huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. 17.07.2019
7. Quyết định v/v thành lập Đội bóng đá sinh viên Trường ĐHKH tham dự Giải thể thao Sinh viên Việt Nam (VUG) năm học 2018-2019. 07.03.2019
8. Quyết định về việc thành lập Tổ trọng tài Giải bóng đá kỷ niệm 16 năm thành lập Trường Đại học Khoa học 24/10/2002 - 24/10/2018. 13.10.2018
9. Quyết định v/v thành lập Đội bóng đá sinh viên Trường Đại học KH tham dự Giải thể thao Sinh viên Việt Nam (VUG) năm học 2017-2018 22.03.2018
10. Quyết định v/v thành lập Đội bóng đá Cán bộ Trường ĐHKH tham dự Giải bóng đá Cán bộ trẻ ĐHTN và Viettel năm 2017. 09.11.2017