Phòng Công tác HSSV | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Kế hoạch v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân Học sinh sinh viên năm học 2022-2023 13.08.2022
2. Thông báo v/v đăng ký ở Ký túc xá năm học 2022-2023 10.08.2022
3. Thông báo v/v sinh viên nội trú lấy lại đồ gửi tại Ký túc xá 10.08.2022
4. Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng cử nhân đợt tháng 6 năm 2022 01.08.2022
5. Quyết định v/v chi học bổng đối với sinh viên Trường ĐHKH đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 26.07.2022
6. Quyết định v/v chi học bổng đối với sinh viên Trường ĐHKH có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 26.07.2022
7. Quyết định v/v cử sinh viên Trần Ngọc Huế tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Valladolid, Tây Ban Nha năm 2022 26.07.2022
8. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 16 hệ đại học chính quy, khóa học 2018-2022 16.07.2022
9. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 16 học kỳ II năm học 2021-2022 16.07.2022
10. Thông báo lịch trả bằng tốt nghiệp hệ chính quy đợt tháng 3/2022 20.06.2022
11. Thông báo V/v tiếp tục học và thi môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh. 27.05.2022
12. Thông báo v/v hướng dẫn sinh viên các khóa cập nhật thông tin cá nhân, thông tin Nội - Ngoại trú thông qua công sinh viên 25.05.2022
13. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của 09 sinh viên khóa 16 học kỳ II năm học 2021-2022 24.05.2022
14. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh vien khóa 16,17, 18 và 19 học kỳ I năm học 2021-2022 24.05.2022
15. Quyết định v/v khen thưởng đối với học viên cao học có thành tích cao trong quá trình học tập đợt 1,2 năm 2021 18.05.2022
16. Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên khóa 16 16.05.2022
17. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2022 đối với sinh viên hệ chính quy 16.05.2022
18. Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng Thạc sĩ năm 2022 13.05.2022
19. Thông báo v/v tổ chức Sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa học 12.05.2022
20. Thông báo V/v công tác sinh viên cuối khóa năm 2022, hệ chính quy 12.05.2022