Phòng Khảo thí & ĐBCLGD | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên khóa 18, khóa 19 học kỳ II năm học 2021-2022 04.07.2022
2. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên khóa 16, khóa 17 học kỳ II năm học 2021-2022 04.06.2022
3. Kế hoạch v/v khảo sát láy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 2021-2022 01.06.2022
4. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022, khóa 19 17.05.2022
5. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022, khóa 18 17.05.2022
6. Lịch thi môn Giáo dục thể chất 2 học phần hoãn thi kỳ 2 năm học 2020-2021 K18 05.05.2022
7. Kế hoạch đánh giá năng lực của sinh viên theo năm học năm 2022 29.04.2022
8. Lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 khóa 16 24.04.2022
9. Lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 khóa 17 24.04.2022
10. Kế hoạch vv khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2022 về chất lượng chương trình đào tạo 04.03.2022
11. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên các Khóa học kỳ I năm học 2021-2022 28.02.2022
12. Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục của Trường Đại học Khoa học 19.02.2022
13. Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2022 18.02.2022
14. Tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của BGDĐT 16.02.2022
15. Kế hoạch v/v khảo sát sự kỳ vọng, mong muốn của tân sinh viên khóa 19 Trường Đại học Khoa học. 15.02.2022
16. Thông báo vv nhận đơn và tổ chức thi lại, hoãn thi cho sinh viên hệ chính quy năm học 2021-2022 11.02.2022
17. CV 1668 Bảng hướng dẫn đánh giá cơ sở giáo dục đại học 24.01.2022
18. CV 767 Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học 24.01.2022
19. CV 766 Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học 24.01.2022
20. Quy định về công tác Khảo thí và ĐBCLGD của ĐHTN 24.01.2022