Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài đợt tháng 10 năm 2022

Đơn vị:
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Ngày:
14.09.2022
Đã xem:
325 lần