Ngành nghề đào tạo | Giới thiệu về TNUS

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 

Dịch vụ pháp luật > Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp
Kỹ thuật xét nghiệm Y - sinh  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ

> Hàn Quốc học > Trung Quốc học
> Luật > Hướng dẫn du lịch quốc tế (Tiếng Trung Quốc)
> Báo chí đa phương tiện > Nhà hàng - Khách sạn (3+1)
> Quản trị báo chí truyền thông > Quản trị lữ hành
> Thư viện - thiết bị trường học > Quản trị Nhà hàng - Khách sạn
> Thư viện - Quản lý văn thư > Toán tin ứng dụng
> Quản lý nhân lực > Phân tích xử lý dữ liệu
> Quản lý Doanh nghiệp > Toán học
> Tiếng Anh Du lịch > Phân tích Kiểm nghiệm thực phẩm
> Tiếng Anh ứng dụng > Công nghệ Hóa phân tích
> Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam > Công tác xã hội
> Xây dựng Đảng và Quản lý Nhà nước > Tham Vấn
> Ngôn ngữ và Văn hóa > Quản lý Tài nguyên và Môi trường
> Vật lý > An toàn, Sức khỏe và Môi trường
> Quản lý thể dục Thể thao  

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

> Thạc sĩ Toán ứng dụng > Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường
> Thạc sĩ Phương pháp Toán sơ cấp > Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
> Thạc sĩ Công nghệ sinh học > Tiến sĩ Đại số và lý thuyết số
> Thạc sĩ Văn học Việt Nam > Tiến sĩ Toán ứng dụng
> Thạc sĩ Hóa phân tích > Tiến sĩ Hóa sinh học
> Thạc sĩ Quang học > Thạc sĩ Khoa học quản lý

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT (3+1): 3 NĂM HỌC TẬP TRONG NƯỚC VÀ 1 NĂM THỰC TẬP CÓ HƯỞNG LƯƠNG

> An toàn, Sức khỏe và Môi trường