BẬC ĐÀO TẠO VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY

Trong những năm qua, trường Đại học Khoa học chú trọng vào công tác đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đến nay, trường đang đào tạo hơn 6.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh thuộc:

  • 20 ngành trình độ Đại học:

Chương trình đào tạo chất lượng cao: Luật; Công nghệ sinh học; Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Chương trình đại trà: Luật; Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành; Khoa học quản lý; Khoa học môi trường; Toán - Tin; Toán học; Vật lý học; Công nghệ kỹ thuật Hóa học; Hóa dược; Du lịch; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Ngôn ngữ Anh; Công tác xã hội; Lịch sử; Văn học; Báo chí; Thông tin - Thư viện; Hàn Quốc học; Trung Quốc học; Quản lý Thể dục thể thao.

  • 9 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ: Toán ứng dụng; Phương pháp toán sơ cấp; Công nghệ Sinh học; Văn học Việt Nam; Hóa phân tích; Quang học; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.
  • 3 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ: Hóa Sinh học; Đại số và Lý thuyết số; Toán ứng dụng.