Hội đồng trường | Giới thiệu về TNUS

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Chủ tịch Hội đồng trường: PGS.TS. Ngô Văn Giới

 

Phó chủ tịch Hội đồng trường: PGS.TS. Trịnh Thanh Hải

Thư ký Hội đồng Trường: PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị
  Chủ tịch Hội đồng trường
1 PGS.TS. Ngô Văn Giới Chủ tịch Hội đồng trường, Phó bí thư Đảng ủy Trường ĐH Khoa học
  Thành viên đương nhiên
2 PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học
3 ThS. Nguyễn Trường Sơn Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng phòng Tổng hợp
4 SV. Nguyễn Đức Hiếu K16A Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành , UV BTV ĐTNCSHCM
  Đại diện cơ quan quản lý cấp trên  
5 PGS.TS. Đàm Thị Uyên Trưởng ban TCCB - ĐHTN
  Đại diện giảng viên, viên chức, người lao động
6 PGS.TS. Phạm Thế Chính Phó hiệu trưởng Trường ĐHKH
7 TS. Lưu Bình Dương Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học
8 PGS.TS. Trịnh Thanh Hải Phó chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng Phòng ĐT-QLKH&HTQT, Trường Đại học Khoa học
9 TS. Nguyễn Phú Hùng Trưởng khoa Công nghệ sinh học, Trường Đại học Khoa học
10 PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái Thư ký Hội đồng Trường Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKH
11 TS. Nguyễn Minh Tuấn Trưởng khoa KHXH&NV, Trường Đại học Khoa học
12 TS. Trương Minh Tuyên Trưởng khoa Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học
  Đại diện cộng đồng xã hội
13 PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng Hiệu trưởng Trường ĐH Y - Dược, ĐHTN
14 PGS.TS. Phạm Việt Đức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
15 PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng Giám đốc BV TW Thái Nguyên
16 GS.TS. Vũ Đình Lãm Giám đốc Học viện KH&CN - Viện Hàn lâm KH&CN VN
17 GS.TS. Trần Trung Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc - UBDT