Đội ngũ giảng viên | Giới thiệu về TNUS

Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Khoa học - ĐHTN đã từng bước khẳng định vị thế của mình thông qua uy tín về chất lượng đào tạo, cam kết luôn theo sát nhu cầu thực tế của xã hội, đem đến đội ngũ nhân lực cao góp phần phát triển đất nước.

Đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Khoa học - ĐHTN đa số là các giảng viên trẻ, năng động có trình độ và tâm huyết với nghề. Hầu hết, đội ngũ giảng viên của trường có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ được đào tạo tại những trường đại học, các viện nghiên cứu uy tín, chất lượng trong và ngoài nước. Tính đến tháng 3/2022 tổng số cán bộ viên chức, người lao động của nhà trường là 306 CBVC, NLĐ, trong đó: 05 PGS, 99TS, 29NCS, 156 ThS… Tỷ lệ giảng viên có trình độ Tiến sĩ trở lên chiếm hơn 50% trong tổng số giảng viên của trường. Việc nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên luôn là mối quan tâm hàng đầu của Ban Giám hiệu nhà trường.  Để phát triển đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, vững về chất lượng, nhà trường luôn thực hiện và có các chế độ ưu đãi cho giảng viên đi nâng cao trình độ trong và ngoài nước.

Trong nhiều năm gần đây, cùng với công tác dạy và học, công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường được triển khai thực hiện. Nhiều giảng viên của trường tham gia các công trình nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp bộ, và cấp nhà nước. Chỉ trong vòng 5 năm gần đây số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học, các bài báo khoa học của giảng viên nhà trường đã được liên tục đăng tải ở các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế. Trường là một trong những đơn vị nghiên cứu hàng đầu của Đại học Thái Nguyên có các bài báo quốc tế được đăng trên các tạp chí uy tín. Bên cạnh những đóng góp mang tính định hướng cho lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, đội ngũ giảng viên của nhà trường cũng thực hiện các đề tài, các công trình khoa học mang tính thực tiễn cao góp phần chung vào sự phát triển của xã hội…