Tin tức

Trường Đại học Khoa học tổ chức thành công Hội nghị công tác quản lý sinh viên năm học 2022 - 2023

Ngày:
2022-09-11 15:50:00
Đã xem:
511 lần

Sáng ngày 10/9/2022, Trường Đại học Khoa học đã tổ chức thành công Hội nghị Công tác Quản lý sinh viên năm học 2022 – 2023. Đây là Hội nghị thường niên được Nhà trường tổ chức nhằm đánh giá công tác quản lý sinh viên trong năm học, trao đổi những kinh nghiệm, giải pháp phối hợp trong quá trình thực hiện công tác quản lý sinh viên để nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng môi trường học tập tiến bộ, hỗ trợ tối đa cho người học.

Tham dự Hội nghị, có PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Phí Đình Khương – Trưởng phòng Công tác HSSV, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị; các thầy cô là giáo viên chủ nhiệm các lớp, cố vấn, trợ lý đào tạo, trợ lý công tác học sinh sinh viên trong toàn Trường.

Tại Hội nghị, TS. Phí Đình Khương – Trưởng phòng Công tác HSSV đã báo cáo kết quả công tác sinh viên năm học 2021 - 2022 và định hướng công tác sinh viên năm học 2022 - 2023. Năm học 2021 - 2022, mặt dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 nhưng từ những việc làm cụ thể, công tác quản lý sinh viên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Đa số sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, nội quy nhà trường; có ý chí phấn đấu khắc phục hoàn cảnh khó khăn để học tập, rèn luyện, quyết chí vì tương lai, vì ngày mai lập thân lập nghiệp; Nhà trường đã triển khai kịp thời công tác quản lý, tổ chức hình thức dạy học trực tuyến bước đầu đạt được hiệu quả, góp phần đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch năm học trong hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19; Thực hiện tốt các chế độ, chính sách và các hoạt động hỗ trợ, đào tạo và giáo dục các kỹ năng cho sinh viên. Các khoa đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Nhà trường để tăng cường công tác giáo dục các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm... cho sinh viên; Thực hiện tốt công tác khảo sát, điều tra việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp; Quản lý tốt sinh viên nội trú, ngoại trú; Thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trường học, tạo các sân chơi lành mạnh góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, bảo vệ chính trị nội bộ trong Nhà trường… Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý người học cũng còn tồn tại nhiều mặt hạn chế cần sớm được khắc phục.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Hội nghị đã thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác GVCN, trợ lý CTSV tại Trường, đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác GVCN, trợ lý CTSV, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trong những năm học tới như: cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động học tập; chế độ khuyến khích trong học tập và nghiên cứu khoa học; các điều kiện sinh hoạt tại khu nội trú, vấn đề học tập an toàn  ...Hội nghị đã nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận của đại diện lãnh đạo các đơn vị, các GVCN, trợ lý CTSV trong toàn Trường (gần 40 ý kiến).

Nhân dịp này, để tuyên dương và khích lệ tinh thần của các cán bộ giảng viên đã có những đóng góp đáng kể cho công tác quản lý người học trong năm học qua, Nhà trường đã tổ chức khen thưởng cho 10 cá nhân là GVCN, trợ lý CTSV có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý sinh viên năm học 2021 - 2022.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

                                                                                                                                                                                   TNUS MEDIA